Knihovnická lekce

KATEGORIE: Škola

22 Lis 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 se 6. A vydala na návštěvu knihovny. Děvčata a chlapci se dozvěděli nové informace o řazení knih. Poté si vše mohli osobně “osahat”. Stálí čtenáři využili cesty a vrátili přečtené knihy, půjčili si další tituly. Našli se dokonce 2 žáci, kteří se nově přihlásili. Čtenářství je pěkná věc. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56