Prodej stravenek na prosinec

KATEGORIE: Školní jídlena

13 Lis 2018

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
27. 11. 2018 úterý 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč
Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 15 x 59,- = 885,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Od ledna 2019 bude ŠJ rušit inkasa ve prospěch sběrného účtu České spořitelny. Prosíme rodiče stávajících žáků, kteří toto inkaso mají, aby si do konce listopadu 2018 zřídili nové inkaso ve prospěch účtu č. 22808764/0600. Děkujeme.

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56