Projektový den „Hrad Starý Jičín“

KATEGORIE: Škola

8 Lis 2018

Dne 6. 11. 2018 se vydali žáci 4. B na hrad Starý Jičín, aby v rámci učiva vlastivědy prozkoumali kousek našeho regionu. Hrad si ve škole vybarvili, zopakovali si světové strany i povrch krajiny, oprášili učivo o stromech z přírodovědy a zazpívali si veselou písničku. V úterý se konal výšlap na hrad, za který zaslouží všichni pochvalu. Cestou sbíraly děti přírodniny, poznávaly plody našich stromů
a hlavně kluci si náramně užili své závody na louce. Většině se nejvíc líbila „Pepíkova cesta lesem“. Na hradě se nám věnoval pan kastelán, za což mu patří velký dík. Uvařil všem voňavý čaj, děti si mohly koupit sladkost v hradní hospůdce, zatleskat na čarodějnici, vidět bílou paní a vybrat si suvenýr na památku. Zajímavou přednášku a prohlídku hradní věže doplnila dobrodružná cesta zříceninou. Počasí bylo nádherné a všichni se těší na další vyučování v přírodě. Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56