Exkurze ve SPV SŠ Odry

KATEGORIE: Škola

5 Lis 2018

Je libo ostříhat, vystříhat, nakrepovat, nažehlit či umýt vlasy? Namasírovat záda různými technikami? To vše bylo nabídnuto našim osmákům v pondělí 5. listopadu 2018 v rámci profesionální přípravy na budoucí povolání. Byli jsme pozváni
do Střediska praktického vyučování na Tyršově ulici, které je odloučeným pracovištěm SŠ Odry. Studenti této školy zde nabízejí v rámci své praxe služby
v oboru.

Paní mistrové od kadeřníků i od masérů nám poskytly informace i o studiu.
Návštěva to byla velmi zajímavá a pro mnohé možná do budoucna inspirativní. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56