Archív pro měsíc: Listopad, 2018

Zima v přírodě

Kategorie: Škola

29 Lis 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu jsme se s žáky třídy 2. A vypravili na Žerotínský zámek. Zde jsme se zúčastnili programu Zima v přírodě. Nejprve si žáci poslechli pohádku o veverkách. Poté jsme si povídali o lesních zvířatech a způsobech jejich obživy v zimě. Děti následně rozdělovaly živočichy na ty, kteří spí zimním spánkem a kteří nespí. [...]

Kdo je dobrý v češtině?

Kategorie: Škola

28 Lis 2018

Nakolik dobře zvládáme náš mateřský jazyk? Vybraní žáci osmých a devátých ročníků si  mohli svou úroveň vyzkoušet ve školním kole Olympiády z jazyka českého. Nejvíce se dařilo Michalu Závadovi z 9.A. Na druhém místě se umístil Tomáš Dvořák z 8. A a třetí skončil Matěj Fabík z 9.A. Gratulujeme a prvním dvěma držíme pěsti v [...]

Vyučování na zámku

Kategorie: Škola

27 Lis 2018

Na edukační program Žerotínského zámku zavítali 23. listopadu druháci naší školy. Prohlédli si exponáty vycpaných živočichů, seznámili se s jejich pravým a nepravým zimním spánkem. Na plátně sledovali v online přenosu ptáky na krmítku. Podle fotografií si připomněli známé, ale i pro některé děti neznámé ptáky, kteří u nás přezimují a dozvěděli se, co jim mohou sypat [...]

Šikovné ruce

Kategorie: Škola

27 Lis 2018

Šikovné ruce – soutěž v dílenských dovednostech žáků základních škol Ve středu 21. listopadu se žáci naší školy vypravili na soutěž Šikovné ruce, kterou pořádala Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín. Po prezenci účastníků následovala práce na výrobcích. V kategorii dřevo soutěžící vyráběli vařečku s prkénkem na krájení, v kategorii kov upínací třmen. Tento [...]

Podporujeme talenty

Kategorie: Škola

25 Lis 2018

Práce s talentovanými dětmi je to, v čem vidí naše škola budoucnost. Učitelé spolupracují s organizací, která připravuje pedagogy po odborné stránce pro rozvíjení nadaných dětí. Dalšími konkrétními přínosy podpory je účast odborníků z nadačního fondu Qiido při zápise žáků do prvních tříd a nastavení způsobu práce s talentovanými žáky. Škola rovněž navázala kontakt se spádovými mateřskými školami, kde formou [...]

Knihovnická lekce

Kategorie: Škola

22 Lis 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 se 6. A vydala na návštěvu knihovny. Děvčata a chlapci se dozvěděli nové informace o řazení knih. Poté si vše mohli osobně “osahat”. Stálí čtenáři využili cesty a vrátili přečtené knihy, půjčili si další tituly. Našli se dokonce 2 žáci, kteří se nově přihlásili. Čtenářství je pěkná věc. Fotogalerie. Mgr. [...]

Světový den pošty se koná každý rok 9. října jako připomínka vzniku světové poštovní unie. Říjen byl poprvé uveden jako Světový den pošty v roce 1969. Letos jsme si jej připomněli v rámci projektu Máme rádi Česko. Děti se seznámily s posláním České pošty. Aktivitám jsme se věnovali celý týden, neboť se naskytlo mnoho zábavných [...]

Od písmene ke knížce

Kategorie: Škola

15 Lis 2018

V úterý 6. listopadu naše třída 7. B v rámci výuky českého jazyka navštívila muzeum v Novém Jičíně. Zde jsme se absolvovali program „Od písmene ke knížce“, který nám pomohl při seznamování s nejstaršími knižními památkami v hodinách literatury. Hlavní částí naší návštěvy byla tiskařská dílna, kde jsme se od PhDr. Lenky Juráčkové dozvěděli spoustu zajímavostí o výrobě knížek ve [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 27. 11. 2018 úterý 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315- Kč Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč Žáci 15 [...]

Třídní schůzky a konzultace

Kategorie: Škola

8 Lis 2018

V úterý 13. 11. 2018 se konají od 16:00 třídní schůzky a konzultační hodiny (do 18:00). Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56