Po stopách staleté dámy

KATEGORIE: Školní družina

30 Říj 2018

Stoleté výročí naší republiky je jistě pro nejednu školu, natož školní družinu, velmi aktuálním a vděčným tématem. Ani my v naší družině jsme jím nepohrdli a pod názvem Máme rádi Česko se pustili do různých aktivit, kterými chceme našim dětem co nejvíce přiblížit naši vlast. Téma je natolik široké, že máme na celý školní rok naplánováno mnoho aktivit různých témat spojených s výročím vzniku první Československé republiky.

V září jsme si přiblížili příběh svatého Václava. Četli jsme z pověstí, kreslili, tvořili. Poté jsme navázali tvorbou rodokmenů, které souvisí s naším původem a odtud už je jenom krůček k historii Čech a ještě menší krůček k letošnímu výročí. Děti si tedy osvojily znalosti o naší vlajce, symbolech, prvním prezidentovi  a to vždy zajímavými tvůrčími metodami. Lépe je uvidíte ve fotogalerii.

Dana Kučerová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56