Vůně jehličí

KATEGORIE: Škola

23 Říj 2018

V pondělí se vydali čtvrťáci na ekologickou vycházku, aby vnímali les všemi smysly. Neodradilo je sychravé podzimní počasí, pro velkou mlhu jsme se ale raději drželi blízko sebeJ. Paní lektorka nás čekala na Skalkách. Zavedla nás až na Svinec, aby nám při plnění zajímavých úkolů nebyla zima. Přírodu jsme poslouchali se zavázanýma očima, očichávali, ohmatávali, fotili a natáčeli do dřevěných rámečků. Všechny zážitky si děti zaznamenaly do pracovních listů, ovšem s opravdovým prožitkem se práce rovnat nemohou. Dopoledne v přírodě doplnilo veselé běhání po louce a krmení koníků. Příroda se nejlépe zkoumá venku, na tom se shodli všichni. Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56