Archív pro měsíc: Říjen, 2018

Stoleté výročí naší republiky je jistě pro nejednu školu, natož školní družinu, velmi aktuálním a vděčným tématem. Ani my v naší družině jsme jím nepohrdli a pod názvem Máme rádi Česko se pustili do různých aktivit, kterými chceme našim dětem co nejvíce přiblížit naši vlast. Téma je natolik široké, že máme na celý školní rok [...]

S novým školním rokem jsme se přivítali i ve školní družině. Jsme rádi, že o naši školní družinu je velký zájem a že naše oddělení jsou plně obsazena. Všechny paní vychovatelky se těší na mnoho zajímavých odpolední, naplněných různorodou činností s vašimi dětmi. První společnou akcí je každoročně pasování prvňáčků. Starší kamarádi, kteří již družinu [...]

Jak voní les?

Kategorie: Škola

24 Říj 2018

V pátek 19. 10. za studeného, mlhavého rána se vydala 3. B na Skalky prozkoumat přírodu všemi smysly. Žáci zachycovali zajímavé scenérie pomocí rámečků na obrázky, počítali barvy podzimu, procházeli se zavázanýma očima lesem a naslouchali jeho zvukům. Snažili se najít strom, který znali jen po hmatu, zkoumali, co jim v lese voní nejvíce. Vše si zapsali [...]

Vůně jehličí

Kategorie: Škola

23 Říj 2018

V pondělí se vydali čtvrťáci na ekologickou vycházku, aby vnímali les všemi smysly. Neodradilo je sychravé podzimní počasí, pro velkou mlhu jsme se ale raději drželi blízko sebeJ. Paní lektorka nás čekala na Skalkách. Zavedla nás až na Svinec, aby nám při plnění zajímavých úkolů nebyla zima. Přírodu jsme poslouchali se zavázanýma očima, očichávali, ohmatávali, fotili [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 25. 10. 2018 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 22 x 21,- = 462- Kč Žáci 11 – 14 let 22 x 23,- = 506,- Kč Žáci 15 [...]

Exkurze do nemocnice pro zvířata

Kategorie: Škola

16 Říj 2018

Žáci 4. A a 4. B se vypravili do záchranné stanice v Bartošovicích. Prohlédli si, jak se léčí zraněná volně žijící zvířata a viděli, kdo se stará o opuštěná mláďata nebo o živočichy, které si chtěli lidé ochočit. Venkovní expozice byla zaplněná voliérami s ptáky a výběhem pro králíky a hlodavce. Interaktivní okolí lákalo děti k získávání přírodovědných [...]

Beseda v knihovně

Kategorie: Škola

11 Říj 2018

Žáci třetích ročníků navštívili 3. 10. 2018 městskou knihovnu. Zde se seznámili s tříděním knih, jejich vyhledáváním v elektronickém systému, s provozem a podmínkami pro půjčování knih. Dále si připomněli správné chování ke knihám, zopakovali si druhy žánrů dětské literatury, rozdíl mezi básní a povídkou. Rovněž zjistili, že poezie může být i neskutečně vtipná. Po teoretické části [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56