Hurá prázdniny!

KATEGORIE: Škola

2 Čvc 2018

Atrium naší školy se krátce po osmé hodině zaplnilo svátečně oblečenými dětmi, učiteli a některými dalšími zaměstnanci. A byl k tomu pořádný důvod! Začal
29. červen, tolik očekávaný poslední den školního roku. Pro žáky devátých tříd
na základní škole úplně poslední, proto předali zástupcům osmáků tradiční štafetový kolík. Novinku zažili páťáci. Pan ředitel je zlatým mečem pasoval
na druhostupňové žáky. Záběry z místy velmi dojemné akce můžete shlédnout
ve fotogalerii.

Mgr. Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56