Náš výlet

KATEGORIE: Škola

19 Čer 2018

13. 6. 2018 naše třída 5. B musela vstávat brzy, protože jsme měli v 8:15 sraz na nádraží v NJ. Cesta vlakem byla super. Vystoupili jsme ve stanici Hranice město a šli jsme pěšky do centra. Prohlédli jsme si renesanční radnici, infocentrum a náměstí. Postupovali jsme pak k Hranické propasti, k té nejhlubší propasti na světě. Její suchá část měří 69,5 m a od roku 2016 víme o celkové hloubce 404 m, a to ještě není její dno! Po „selfíčkách“ u propasti jsme měli menší přestávku na svačinu. Potom jsme vyrazili do Teplic nad Bečvou. Je to lázeňské město s chutnými minerálními prameny. Vyzkoušeli jsme je a jsou opravdu výtečné! Pak nás čekala návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní. Byly překrásné, měli jsme možnost zažít opravdovou tmu. Vlak nám odjížděl z města Hranice v 16:45, a protože jsme měli málo času a 6,5 km před sebou, tak jsme skoro běželi. O půl šesté večer jsme se vrátili do Nového Jičína a rozešli se unaveni domů. Byl to super výlet.

Děkujeme p. uč. Madziové a p. uč. Prašivkové za přípravu výletu.

Foto z výletu zde.

Natálie Mawana Gbediame, Patrik Blahuš a Marek Chrástecký

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56