Výlet se vydařil

KATEGORIE: Škola

16 Čer 2018

Žáci 1. A a 1. B třídy jeli na školní výlet zaměřený na indiány do Liščího mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Po příjezdu do areálu si žáci vybrali indiánská jména a vyrobili indiánské čelenky. Potom se rozdělili do kmenů
a zvolili si svého náčelníka. Kmeny proti sobě soutěžily v různých disciplínách. Děti si také prohlédly indiánskou vesničku, svezly se na koni, vyzkoušely střelbu z luku. I když jsme jeli s obavou deště, třináctka byla pro nás šťastným číslem. Vůbec nepršelo a výlet jsme si užili. Fotogalerie.

Mgr. Petra Jankotová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56