Projektový den VII. r.

KATEGORIE: Škola

5 Čer 2018

Dne 30. května se vydali žáci sedmého ročníku po Naučné vlastivědné stezce Františka Palackého. Nejprve se zastavili v Janáčkových sadech, kde plnili úkoly z fyziky. Vypočítali hmotnost bludného  balvanu  a průměrnou rychlost svého pohybu. Na Sklakách určovali druhy stromů a hodnotili jejich zdravotní stav. Zeměpisné úkoly plnili na Svinci. Pracovali s mapou a buzolou. Vypočítali vzdušnou vzdálenost tří obcí a určovali azimuty. Na Svinci pozorovali okolní krajinu a viděli chráněný druh našeho motýla otakárka fenyklového. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56