Školní fórum

KATEGORIE: Škola

23 Kvě 2018

V úterý 22. 5. 2018 se sešli členové  školní žákovské samosprávy 5. – 9. tříd obou pracovišť na ZŠ Jubilejní se zástupci města a vedení školy. Důvodem setkání bylo Školní fórum. Cílem této akce bylo podnítit žáky, aby se zamysleli nad vybavením obou školních budov. Dokázat říci, co se jim ve škole líbí a co by ve škole chtěli vylepšit – změnit. Náměty na změny se netýkaly jen školy, ale i města. Nápadů
a postřehů bylo opravdu hodně.

Při práci ve skupinkách dokázali žáci objektivně vystihnout, co se jim ve škole líbí, co by chtěli změnit. Každá skupina své nápady prezentovala a z nejlepších se hlasováním vybíralo. Podle počtu získaných bodů se návrhy seřadily a k jejich realizaci se vyjádřil pan ředitel. A které to byly? Oprava tělocvičny, modernizace školního hřiště, rekonstrukce šaten, automaty na mléko, více zahraničních exkurzí, obnovení venkovního atria, renovace doskočiště, vybavení školní kuchyňky a další.

Stejným způsobem žáci navrhovali, co by se dalo zlepšit ve městě. Shodli se
na rekonstrukci bazénu, stadionu, chtěli by mít větší počet workout hřišť a trápí je bezpečnost na přechodu silnice u Fokusu. Ke všem podnětům se vyjádřil
p. zástupce starosty Nového Jičína.

Všechny nápady žáků ke zlepšení budou zařazeny do celoškolní a celoměstské ankety, budou předány městu k dalšímu řešení. Fotogalerie.

Mgr. Milada Molinová, ŠMP

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56