Volné místo učitelky/učitele

KATEGORIE: Škola

20 Kvě 2018

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. přijme od školního roku 2018/2019 do pracovního poměru učitele/učitelku 2. stupně ZŠ s těmito aprobacemi: Ruský jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Výtvarná výchova.
K dispozici služební byt.

Strukturovaný životopis prosím zasílejte na e-mailovou adresu grof@zsjubilejni.cz.

Mgr. Ladislav Gróf, ředitel školy

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.