Sportovní den školy

KATEGORIE: Škola

14 Kvě 2018

V pondělí 7. 5. 2018 se uskutečnil první ročník sportovního dne školy. Tohoto dne se zúčastnili žáci ZŠ Jubilejní a ZŠ Dlouhá, kteří se utkali v atletických disciplínách, sportovních hrách, stolním tenise a jízdě zručnosti. Celý den se odehrál ve sportovním duchu a fair play. O vítězství v jednotlivých atletických disciplínách
i sportovních hrách se postarali jak žáci ZŠ Jubilejní, tak i ZŠ Dlouhá a každá škola si odnesla krásná vítězství. První stupeň změřil své síly v jízdě zručnosti, mini házené a vybíjené. Žáky druhého stupně čekaly atletické disciplíny jako skok
do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem a běhy na krátké i dlouhé tratě.
Po dopoledním atletickém programu následoval basketbal dívek a chlapců, florbal a kopaná. Děkujeme všem za účast a podané výkony. Doufáme, že tímto dnem byla zahájena každoroční tradice sportovního dne. Fotogalerie.

Mgr. Michal Částečka

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56