Na pár okamžiků v USA

KATEGORIE: Škola

7 Kvě 2018

Ve středu 25. dubna jsme si běžnou výuku anglického jazyka na druhém stupni zpestřili přednáškou cestovatele pana Karla Kocúrka, který se s námi podělil se svými zážitky z dlouhodobých pobytů v různých částech Spojených států amerických. Hodinová prezentace a následná beseda byla na naše přání vedena pouze v angličtině, abychom si všichni mohli ověřit, že už tomuto nejrozšířenějšímu světovému jazyku nejen dobře rozumíme, ale hlavně se nebojíme jej používat.

P. Juráček, vyučující AJ

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56