Archív pro měsíc: Květen, 2018

Na počátku měsíce jsme prověřili svou paměť v Kimově hře. Úkolem bylo zapamatovat si ve dvou minutách 12 obrázků, které byly rozmístěny v tělocvičně. Poté podle věku byl určen limit, kdy měly děti napsat nebo nakreslit tyto obrázky na papír. Snaha a úsilí dětí napsat všech 12 byla veliká. Podařilo se to ovšem jen pár dětem. Patricii [...]

Školní fórum

Kategorie: Škola

23 Kvě 2018

V úterý 22. 5. 2018 se sešli členové  školní žákovské samosprávy 5. – 9. tříd obou pracovišť na ZŠ Jubilejní se zástupci města a vedení školy. Důvodem setkání bylo Školní fórum. Cílem této akce bylo podnítit žáky, aby se zamysleli nad vybavením obou školních budov. Dokázat říci, co se jim ve škole líbí a co by ve škole [...]

Exkurze do Bludičky

Kategorie: Škola

21 Kvě 2018

Třeťáci se vydali mezi domácí zvířata na statek Bludička v Bludovicích u Nového Jičína. To, co viděli v učebnici a na tabuli v prvouce, prohlédli si zde na vlastní oči. Nakrmili slepice pšenicí, krávu, telátko a kozu tvrdým chlebem, ovečky na kopci tvrdými rohlíky, králíky a prase si pohladili a na koni se povozili. Ve venkovské škole jim [...]

Program pro naše budoucí školáčky pokračuje. V dubnu proběhlo druhé a třetí setkání, kde si děti vyzkoušely další aktivity. Na momentky se můžete podívat ve fotogalerii. Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků se ve sborovně naší školy uskuteční 31. května 2018 v 16 hodin informativní schůzka, na kterou vás tímto srdečně zveme. V době konání schůzky bude pro [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 24. 5. 2018 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč Žáci 15 a více let 21 x [...]

Zdravé mlsání

Kategorie: Škola

16 Kvě 2018

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Děti dostávají jednou za 14 dní zdravou svačinku složenou z čerstvého ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových šťáv a kapsiček s ovocným pyré a čerstvé mléko, bílý jogurt nebo žervé sýr. Mohou si na všem pochutnat o velké přestávce nebo si dobroty odnést [...]

V pondělí 14. května třídy 1. A, 1. B, 6. A a 8. A využily možnosti návštěvy Zdravotnické záchranné služby Nový Jičín v rámci Dne otevřených dveří. Na základně děti prošly třemi stanovišti. Na každém byli připraveni záchranáři s odbornými  informacemi. Operátoři tísňové linky připomněli zásady správného volání a seznámili děti s výhodami mobilní aplikace Záchranka.  Na dalším stanovišti [...]

Turnaj McDonald´s Cup

Kategorie: Škola

14 Kvě 2018

V uplynulém týdnu byla zahájena sezóna turnajů ve fotbale žáků základních škol pod hlavičkou McDonald. Naše škola se zúčastnila okrskových kol v obou kategoriích. V mladší kategorii konané na UT v Novém Jičíně se i přes velkou snahu našich žáků nepovedlo postoupit do dalšího kola. Žáci našich škol reprezentovali v tomto složení: Michal Halamíček, Adam Faltýnek, Matěj Rýc, Vladimír Bušina, [...]

Osmáci ve Světě techniky

Kategorie: Škola

14 Kvě 2018

Ve středu 9. 5. 2018 měli žáci osmých tříd z obou pracovišť možnost navštívit ostravskou Dolní oblast Vítkovice – Svět techniky. V téměř čtyřhodinovém programu jsme si nejdříve prohlédli stálou expozici. Poté se žáci rozdělili do tří skupin a věnovali se konkrétnímu, předem vybranému programu, a to na fyzikální, matematické či biologické téma. V posledním jmenovaném se skupinka [...]

Sportovní den školy

Kategorie: Škola

14 Kvě 2018

V pondělí 7. 5. 2018 se uskutečnil první ročník sportovního dne školy. Tohoto dne se zúčastnili žáci ZŠ Jubilejní a ZŠ Dlouhá, kteří se utkali v atletických disciplínách, sportovních hrách, stolním tenise a jízdě zručnosti. Celý den se odehrál ve sportovním duchu a fair play. O vítězství v jednotlivých atletických disciplínách i sportovních hrách se postarali jak žáci ZŠ [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56