Budoucí školáci

KATEGORIE: Škola

16 Dub 2018

Naše škola se v září rozroste o dalších několik desítek nových školáků, kteří úspěšně prošli zápisem do prvních tříd. Jak jim to půjde, si mohou nanečisto vyzkoušet v přípravném programu Předškoláček, jehož první setkání proběhlo ve čtvrtek 12. dubna. V odkazech se můžete podívat
na zachycené momenty z obou akcí.

Mgr. Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56