Besedy s Městskou policií Nový Jičín

KATEGORIE: Škola

11 Dub 2018

Dopravní výchova na základních školách má své nezastupitelné místo. Nejohroženější skupinou účastníků provozu jsou právě děti. Provoz na silnicích, ulicích je čím dál hustší a tedy nebezpečnější. Děti často potkáváme
na koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech,…

Naše škola využila nabídky Městské policie Nový Jičín uspořádat besedu u žáků
1. tříd na téma“ Chodec-cyklista a nebezpečí na silnici, osobní bezpečnost“
a u žáků 6. a 7. tříd na téma“ Zvyšování právního vědomí, závislosti“ doplněnou opakováním pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu v roli chodce a v roli cyklisty.
Akce se uskutečnila 10. 4. 2018. Žáci si zopakovali zábavnou formou nejen pravidla ohleduplného chování při pohybu na silnici, chodníku, cyklostezce,
ale připomněli si telefonní čísla tísňových linek první pomoci. Fotogalerie.

Mgr. Milada Molinová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56