Předškoláček

KATEGORIE: Škola

9 Dub 2018

Výsledek obrázku pro předškolákVážení rodiče, také v tomto školním roce nabízíme pro budoucí žáky naší školy program s názvem Předškoláček. Program je zaměřený na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a nácvik soustředění. Na těchto setkáních se školou zavítají děti do tajů jazykové výchovy, matematiky, ale nebude zde chybět ani hudební či výtvarná výchova. Děti se zde seznámí s novým prostředím, budoucími spolužáky i se svou paní učitelkou. Vy, jako rodiče zase můžete své dítě poznat v nových situacích a získat tak lepší představu o tom, jak dítě lépe připravit na velkou změnu, kterou nástup do školy zcela jistě je. Veškeré aktivity jsou vedeny učitelkami 1. stupně a vychovatelkami naší školy. Můžete využít jejich zkušeností a případně konzultovat dané situace.

Termíny konání: čtvrtek 12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2018 vždy od 1600 do 1700 hodin

Místo: učebny 1. stupně ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3

Pomůcky: Na každou hodinu budou děti potřebovat přezůvky, kreslicí potřeby, případně něco na pití.

Dotazy nebo omlouvání např. z důvodu nemoci můžete uskutečnit telefonicky (555 538 870 nebo 556 708 066) nebo mailem bohmova@zsjubilejni.cz.

Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků se ve sborovně naší školy uskuteční

31. května 2018 v 16 hodin

informativní schůzka, na kterou vás tímto srdečně zveme. V době konání schůzky bude pro děti k dispozici školní družina, kde si děti při čekání na rodiče mohou prohlédnout prostory družiny, zahrát si či zasoutěžit.

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56