Přírodohraní

KATEGORIE: Škola

6 Dub 2018

Dne 5. dubna se vybraní žáci sedmé třídy zúčastnili projektového dne, který organizovala Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně.

Středoškoláci připravili pro žáky sedmých tříd základních škol úkoly z předmětů přírodopis, chemie, fyzika, geologie a informatika. Žáci plnili praktické úkoly
od poznávání přírodnin až po anatomii člověka, ověření chemických reakcí probíhajících kolem nás, práci s elektrickými obvody a navigačními systémy.
Užili si spoustu zábavy i nových dovedností a vědomostí. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56