Velikonoce na Valašsku

KATEGORIE: Škola

28 Bře 2018

Dne 26. března navštívili žáci třídy 4. A a 4. B Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Když jsme se ráno sešli u autobusu, počasí nepřipomínalo svátky jara. K našemu překvapení panovala ve Valašském muzeu příjemná velikonoční nálada. Přenesli jsme se do historie a mohli jsme na vlastní oči vidět, jak naši předkové Velikonoce slavili a ctili. I při své chudobě
a nedostatku dokázali radostně vítat jaro. O Velikonocích jsme se dozvěděli spoustu nových informací a také jsme si mohli namalovat kraslici a uplést pomlázku. Spokojení, s velikonoční náladou jsme se vraceli domů do Nového Jičína. Spokojenost z akce nám ukazují následné fotografie.

Jana Křížová, Iveta Martincová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56