Učitelé v lavicích

KATEGORIE: Škola

28 Bře 2018

Ten nápad – dát učitelům prvního stupně nevšední dárek – se zrodil
na žákovské samosprávě. Žáci devátých a osmých tříd se ujali
na jednu vyučovací hodinu běžné kantorské dopolední činnosti – učení. Předstoupili před své mladší spolužáky v prvních až pátých třídách a po pečlivé několikadenní přípravě si zkusili práci před katedrou. Český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk. Různá témata, frontální
i skupinová výuka, pracovní listy, odměny. To vše si naši noví a chvilkoví „učitelé“ uměli připravit. Byl to milý dárek, na který budou všichni na prvním stupni vzpomínat a možná… možná z něj vznikne tradice ke Dni učitelů. Fotogalerie.

Mgr. Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56