Školní kolo biologické olympiády

KATEGORIE: Škola

5 Úno 2018

Dne 29. 1. 2018 proběhlo školní kolo biologické olympiády v kategoriích
C – žáci 8. – 9. ročníku a D – žáci 6. -7. ročníku. Téma olympiády byl pohyb.
Své vědomostí z přírodopisu si žáci prověřili v teoretické části. Dále následovala praktická část, ve které určovali rostliny a živočichy. Poslední části byl laboratorní úkol, kde pozorovali výtrusnice kapradě samce a stavbu ptačího pera.
V kategorii C ukončili soutěž na prvních třech místech Tomáš Pospěch, Vojtěch Mičulek a Tomáš Kyjaňa. V kategorii D Beáta Přiklopilová, Lucie Janíková a Gabriela Štěpánová.

Děkuji všem žákům za vzornou přípravu na školní kolo biologické olympiády. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56