Prodej stravenek na únor

KATEGORIE: Školní jídlena

25 Led 2018

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
25. 1. 2018 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 14 x 21,- = 294- Kč
Žáci 11 – 14 let 14 x 23,- = 322,- Kč
Žáci 15 a více let 14 x 25,- = 350,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 19 x 56,- = 1 064,- Kč

Nevaříme 23. 2. 2018 (pátek) – školení pracovníků.

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Výdejna ZŠ a MŠ Šenov

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
25. 1. 2018 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 14 x 21,- = 294- Kč
Žáci 11 – 14 let 14 x 23,- = 322,- Kč
Žáci 15 a více let 14 x 25,- = 350,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 19 x 56,- = 1 064,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Marie Bordovská, vedoucí šk. jídelny

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56