Keramika pro dospělé

KATEGORIE: Škola

22 Led 2018
Stále na naší Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3 probíhá kurz Keramika pro dospělé.
Scházíme se každou středu od 15:30 do 18:30 v učebně výtvarné výchovy II. st.
Kdo chce kreativně relaxovat, přijďte mezi nás.
Bližší informace o vstupech a platbách na místě, nemusíte absolvovat celý kurz.
Vedoucí: Mgr. Jarmila Chupíková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56