Archív pro měsíc: Říjen, 2017

Je sice teprve konec října, ale my, v naší školní družině, jsme toho stačili spoustu zažít. V první řadě se slušelo přivítat naše nové kamarády – prvňáčky. Po počátečním seznamování jsme je pasovali a darovali jim klíč od školní družiny. Fotogalerie. Když nastal čas obvyklý k pouštění draků, vyrazili jsme spolu s dětmi a rodiči [...]

Školní knihovna

Kategorie: Škola

24 Říj 2017

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám připomněl, že naše školní knihovna bude i v letošním školním roce 2017/2018 otevřena každé úterý od 13:00 do 14:00 nebo po osobní domluvě i o velké přestávce (kromě středy). Školní knihovna vám nabízí obrovské množství prověřených, ale i nových knižních titulů. K návštěvě knihovny a příjemnému počtení zve [...]

Učení je zábava

Kategorie: Škola

23 Říj 2017

Žáci 3. B také prošli naše město křížem krážem. Během září a října vyráželi v hodinách prvouky a výtvarné výchovy na zajímavá místa, kde byli mnozí poprvé. Začali výstavou o lese ve vlastivědném muzeu. Prošli Smetanovy sady, Janáčkovy sady, navštívili Španělskou kapli, kde jim pan farář ukázal nejen přilehlou zahradu, ale zodpověděl i všetečné otázky. Zhlédli [...]

Poznáváme naše město

Kategorie: Škola

23 Říj 2017

Učení zážitkem! Přesně tento druh vzdělávání si během posledních týdnů vyzkoušeli žáci 3. A. Hodiny prvouky ve třídě vyměnili za vycházky po krásách Nového Jičína. Zajímavá byla prohlídka historické části města, kde děti získaly informace o jeho minulosti, seznámily se se zajímavými domy na náměstí, navštívily radnici. Velkým zážitkem byla vyhlídka z radniční věže, odkud měly [...]

Vyučování bez školních lavic

Kategorie: Škola

21 Říj 2017

Lesopark Skalky se v uplynulých dnech stal pro naše páťáky místem realizace terénního programu Občanského sdružení Hájenka – Není zač, jsem rozkladač. Žáci se přes vlastní zkušenost dověděli, co je to půda, jak vzniká, jaký je její význam pro člověka i přírodu. Pomocí jednoduchých nástrojů zkoumali půdu jako důležitou složku lesního ekosystému. Na záběry z řešení [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 24. 10. 2017 úterý 8:00 – 12:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč Žáci 15 a více let 21 x [...]

Volné pracovní místo

Kategorie: Škola

13 Říj 2017

Základní škola a Mateřské škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace příjme administrativní pracovnici do školní jídelny na pracoviště ZŠ Dlouhá 56 (s předpokládaným budoucím postupem na funkci vedoucí školní jídelny). Předpoklady: -          úplné střední odborné vzdělání v oblasti gastronomie -          zdravotní způsobilost -          svéprávnost -          občanská, morální a trestní bezúhonnost -          pečlivost, vstřícnost a komunikační [...]

Zájmové kroužky 2017/18

Kategorie: Škola

9 Říj 2017

Ve školním roce 2017/2018 mohou žáci I. a II. stupně navštěvovat tyto zájmové kroužky: Příprava na přijímací zkoušky z matematiky Zajímavá angličtina pro třeťáky Sportovní hry Matematický a jazykový šikula Kluci a holky v akci Šikovné ruce Vybíjená Hra na flétnu Keramický kroužek Keramika Pohoda Sportovní kroužek Mgr. Milada Molinová

Pozvánka na přednášku

Kategorie: Škola

4 Říj 2017

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme – využijte bezplatnou přednášku L. Pekařové PLAKAT_PREDNASKA_Dr.Pekarova_4.11.2017


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56