4. září na Jubce

KATEGORIE: Škola

5 Zář 2017

První školní den je pro mnoho dětí dnem povzdechnutí, že už „to“ zase začíná. Přesto jsou všichni v očekávání, co bude stejné, co jiné nebo dokonce úplně nové.

Na Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně těch nových věcí bylo více. Nejen
34 prvňáčků, ale i nový pan ředitel. A že se jedná o událost opravdu velkou, potvrzuje i přítomnost pana starosty Jaroslava Dvořáka, který spolu s vedoucí školského odboru Oldřiškou Navrátilovou představil nastupujícího ředitele Ladislava Grófa a přivítal všechny žáky a učitele školy, pozdravil přítomné rodiče. Nejmenší školáci dostali hračku a sladkost, to aby jejich vstup do nové životní etapy byl trochu zpříjemněn. Na záběry z prvního školního dne se můžete podívat ve fotogalerii.

Přejeme prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům, rodičům a učitelům,
aby nadcházející školní rok byl úspěšný a plný radostného poznávání.

Za pedagogický sbor Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.