Archív pro měsíc: Září, 2017

Podzimní sběr starého papíru

Kategorie: Škola

29 Zář 2017

Neuběhl ještě ani půlrok  od jarního sběru a my opět nasbírali skoro plný kontejner. Ve středu 27. září  se na naší škole uskutečnil podzimní sběr starého papíru. Všem zúčastněných děkujeme za ochranu naší přírody. Zejména pak žákům 9. ročníků za příkladnou pomoc při vybírání sběru a pak následném nakládání sběru na kontejner. Den to byl [...]

Sběr starého papíru

Kategorie: Škola

20 Zář 2017

Ve středu 27. září proběhne podzimní sběr starého papíru. Čas: 5:30 – 8:15. Místo: zadní vchod od tělocvičny (vchod na školní hřiště). Balíky pořádně svázat. Mgr. Iveta Martincová

Vyučování v pátek 29. 9. 2017

Kategorie: Škola

19 Zář 2017

28. 9.  čtvrtek – Den české státnosti – státní svátek 29. 9.  pátek – vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd  

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 26. 9. 2017  úterý 8:00 – 12:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420,- Kč Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč Žáci 15 a více let 20 x [...]

Třídní schůzky 26. září

Kategorie: Škola

15 Zář 2017

V úterý 26. 9. 2017 se konají od 16:00 třídní schůzky. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. třídy (a žáků, kteří ukončí v tomto šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Mileny Balonové v učebně Hv (přízemí ) od [...]

Dopravní výchova ve 4. A

Kategorie: Škola

14 Zář 2017

Ve středu 13. září absolvovali žáci 4. A třídy naší školy na dopravním hřišti Dlouhá v Novém Jičíně kurz dopravní výchovy. Ten zahrnoval tříhodinovou teoretickou část a dvouhodinovou část praktickou. V teoretické části žáci pod vedením městské policie zastoupené panem Rostislavem Čubokem pracovali s interaktivní tabulí, poznávali a určovali dopravní značky, procvičovali orientaci na křižovatkách. [...]

Městské slavnosti

Kategorie: Škola

12 Zář 2017

Letos jsme si připomněli 300 let od narození Ernsta Gideona von Laudona, slavného rakouského vojevůdce, který je spjatý s Novým Jičínem – v roce 1790 zde zemřel. Podle něj je pojmenován dům na novojičínském náměstí a právě generál Laudon byl ústředním tématem letošních Slavností města Nového Jičína. Žáci naší školy se těchto slavností jako každým rokem zúčastnili [...]

V loňském školním roce naši žáci odevzdali k recyklaci 2 monitory a 284 kg drobného elektra. Je prokázáno, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy [...]

4. září na Jubce

Kategorie: Škola

5 Zář 2017

První školní den je pro mnoho dětí dnem povzdechnutí, že už „to“ zase začíná. Přesto jsou všichni v očekávání, co bude stejné, co jiné nebo dokonce úplně nové. Na Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně těch nových věcí bylo více. Nejen 34 prvňáčků, ale i nový pan ředitel. A že se jedná o událost opravdu velkou, potvrzuje [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56