Seznam sešitů pro žáky II. st.

KATEGORIE: Škola

31 Srp 2017

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů:
Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný).
Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný).
Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý).

 • Dě – 544
 • Čj – 544, 524 (3 x)
 • Nj – 544, 524
 • Ov – 524
 • Pč – 520, osmáci 524
 • Z –  544
 • Fy – 540
 • Ch – 540
 • Př – 540, 420
 • M – 440, 540, šesťáci ještě 420
 • Inf, Ikt – 524

Doporučení – linkované sešity kupujte s okraji, mají u čísla e (např. 524e).

Za vyučující II. st. Mgr. Jan Šustek

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.