Rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně

KATEGORIE: Školní jídlena

30 Čer 2017

V době letních prázdnin od 1. 7. 2017 – pravděpodobně do 11. 8. 2017 (termín přesně neurčen) bude Školní jídelna Jubilejní uzavřena z důvodu rekonstrukce elektroinstalace ve ŠJ. Obědy pro Pečovatelskou službu Města Nového Jičína
i pro cizí strávníky se budou připravovat i vydávat ve Školní jídelně Dlouhá. Telefon: (přihlášky, odhlášky) 553 038 091, 553 038 093.

Marie Bordovská, vedoucí ŠJ pracoviště Jubilejní 3

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.