Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

KATEGORIE: Škola

12 Dub 2017

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí
do prvního ročníku základního vzdélávání v Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové orgartizace, od školního roku 2017/2018, u dětí
s těmito evidenčními čísly: ROZHODNUTI_12-04-2017 - seznam žáků v (pdf).

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56