Archív pro měsíc: Duben, 2017

Volné místo vyučující/ho NJ

Kategorie: Škola

28 Dub 2017

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní  3, příspěvková organizace,  pracoviště jubilejní 3 přijme od 1. září 2017 aprobovaného učitele – učitelku německého jazyka, ideálně v kombinaci s anglickým jazykem. Bližší informace u vedení školy. Aktualizováno 12. 5. 2017: místo je již obsazeno. Mgr. Stanislav Janota

Velikonoce na Valašsku

Kategorie: Škola

24 Dub 2017

Ve středu 12. 4. 2017 navštívily páté třídy Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl pro děti připraven program Velikonoce na Valašsku. Při procházce Valašskou dědinou jim v jednotlivých chalupách strýčkové a tetičky v dobovém oblečení povyprávěli o velikonočních zvycích a tradicích – děti viděly pletení pomlázky, naučily se zdobit vajíčka včelím voskem, ozdobily si [...]

Žákyně Anna Janíková ze 7. A se zúčastnila okresního kola biologické olympiády. Svými výsledky se zařadila mezi úspěšné řešitele. Musela vypracovat vstupní úkol, za který dostala plný počet bodů. Vybrala si téma: Odlévání stop. Vytvořila sbírku sádrových odlitků dobře otisknutých stop savců nebo ptáků. Podívejte se sami na její práci. Mgr. Simona Stenchlá

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 25. 4. 2017  úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441,- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483- Kč Žáci 15 a více let 21 x [...]

V úterý 25. 4. 2017 se konají od 16:00 třídní schůzky a poté konzultační hodiny do 18:00 hod. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek

Zápis do 1. tříd

Kategorie: Škola

18 Dub 2017

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se uskutečnil na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Zápis proběhl ve velice příjemné atmosféře, děti se snažily ukázat, co všechno již umí a znají. Za odměnu se pak mohly vydat s kominíkem Štístkem na cestu plnou překvapení. Děti si např. zkusily vyprat prádlo, upekly rohlík nebo si postavily svůj [...]

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění [...]

Sběr starého papíru

Kategorie: Škola

12 Dub 2017

Ve středu 3. 5. proběhne sběr starého papíru v době 5:30 – 8:15. Místo: zadní vchod od tělocvičny (vchod na školní hřiště). Balíky pořádně svázat. Mgr. Iveta Martincová

Jaro….krásně si ho užíváme. I my jsme s radostí přivítali  teplé jarní dny. Vyzdobili jsme si  jarně i naší družinu. Fotogalerie. S velkou radostí jsme vyběhli na školní hřiště zahrát si fotbal, vybíjenou, postavit hrad na písku… ale také jsme si samozřejmě našli čas i na jiné aktivity. A abychom se rozvíjeli všestranně, tak od [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56