Na jedné vlně s Mirai

KATEGORIE: Škola

22 Pro 2016

Středa 21. 12. 2016 12:00
Ano, je to tak. Na spontánní vystoupení populární hudební skupiny Mirai naši žáci určitě nezapomenou.
Repráky k prasknutí šílí, hudba nabíjí prostor. Profesionalita, nápaditost
a přívětivost – tak lze popsat výsledný dojem. Členové skupiny nadchli děti také svou bezprostředností. Program okořenili různými efekty, během chvilky je naučili novou píseň, v divokém rytmu všichni zvesela křepčili a zpívali. Nadšení stoupalo
a u poslední melodie už poskakovali i ti největší zatvrzelci.
Plakáty, fotografie, autogramy, milá pousmání a jízda bez cíle končí.
Foto z vystoupení a autogramiády.
Chlapci, děkujeme!

J. Lukešová

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56