Mikuláš ve škole

KATEGORIE: Škola

7 Pro 2016

Jako každý rok i letos si připravili žáci devátých ročníků program pro mladší spolužáky z 1. stupně ve spolupráci s třídními učiteli. U nazdobeného stromečku jsme společně zazpívali koledy a vánoční písně. Mikuláš spolu s Anděly rozdali všem dětem sladké pamlsky. Čerti se zhostili své úlohy velmi dobře a to způsobem, že malé nezbedy trošku poškádlili. Všem se připravený program líbil. Prožili jsme příjemné a radostné dopoledne.

Děkujeme žákům devátých ročníků a třídním učitelům, kteří se podíleli na oslavě Mikulášské nadílky. Těšíme se na příští rok, kdy se opět společně setkáme
u stromečku při další nadílce. Fotogalerie.

Mgr. Iveta Martincová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56