Metodik prevence PPP Nový Jičín mezi šesťáky a sedmáky

KATEGORIE: Škola

6 Pro 2016

Využili jsme nabídky programů metodika prevence Pedagogicko psychologické poradny Nový Jičín PhDr. Pavla Letého a pozvali ho k nám do školy, aby se s našimi žáky pobavil o problémech, se kterými se mohou setkat a které jim mohou být nebezpečné.

Žáci z šestky se dozvěděli mnoho zajímavého o kyberšikaně, o jejích záludnostech. Sedmáci probírali informace o novinkách ze “světa drog”,
jak nenaletět jakémukoliv nátlaku těch, kteří drogy nabízejí.

Při obou programech děti viděly krátký film, pracovaly ve skupinkách. Na závěr měly hodně dotazů, což svědčí o tom, že je téma zajímalo. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56