Archív pro měsíc: Listopad, 2016

Každým rokem se na konci listopadu sejdou vybraní žáci z 8. a 9. tříd, aby změřili své síly ve znalostech v mateřském jazyce. Nejinak tomu bylo také letos. Úkoly byly zapeklité, slohová práce náročná. Soutěžící ale prokázali svou velkou šikovnost. Do okresního kola postupují Dominik Anlauf a Matěj Rajskup, oba z 8.B. Klukům gratulujeme a [...]

Konkursní řízení – Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace MĚSTO NOVÝ JIČÍN RADA MĚSTA vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/lky organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace. Bližší informace: https://www.novyjicin.cz/neprehlednete/konkursni-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditelelky-organizace-zakladni-skola-a-materska-skola-novy-jicin-jubilejni-3-p-o/ Konkursní řízení – Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace MĚSTO NOVÝ [...]

Dne 24. 11. proběhl ve třídách 8. A, 8. B program zaměřený na problematiku spojenou s nástrahami nejznámějších sociálních sítí. Během programu dostali žáci odpovědi na řadu otázek. Jak se orientovat v množství informací z novin, časopisů, internetu a dalších mediálních zdrojů. Také jak sdílet soukromé informace s neznámými lidmi. Reakce žáků na tuto akci byla pozitivní. Fotogalerie. Mgr. [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 24. 11. 2016 čtvrtek 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 16 x 21,- = 336,- Kč Žáci 11 – 14 let 16 x 23,- = 368- Kč Žáci 15 a více let 16 x [...]

Podzimní dny ve školní družině byly tvůrčí ve všech oblastech výchovy a vzdělávání našich ratolestí. Koncem října jsme pořádali pro děti a rodiče tradiční drakiádu. Letos jsme měli štěstí a vyšlo nám to hned napoprvé. Přálo počasí a tak se mohlo pouštět. Na louce poblíž školy se sešlo bezmála padesát dětí se svými rodiči a [...]

Třídní schůzky a konzultace

Kategorie: Škola

11 Lis 2016

V úterý 15. 11. 2016 se konají od 16:00 třídní schůzky a konzultační hodiny (do 18:00). Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek  

Návštěva Ovocentra

Kategorie: Škola

7 Lis 2016

Již několik let je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. V letošním roce nám byla nabídnuta exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí, které je distributorem ovoce a zeleniny výše zmiňovaného projektu. Ve čtvrtek 3. 11. vyjel plný autobus nedočkavých dětí na “výlet”, který sliboval nejen shlédnout prostory, ve kterých ještě nikdo z nich [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56