Třídní schůzky 4. 10. 2016

KATEGORIE: Škola

26 Zář 2016

V úterý 4. 10. 2016 se konají od 16:00 třídní schůzky.
Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd.

Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. třídy (a žáků, kteří ukončí v tomto
šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně
Mgr. Mileny Balonové v učebně Hv (přízemí ) od 16:30 hod.

Mgr. Jan Šustek

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56