Archív pro měsíc: Září, 2016

Třídní schůzky 4. 10. 2016

Kategorie: Škola

26 Zář 2016

V úterý 4. 10. 2016 se konají od 16:00 třídní schůzky. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. třídy (a žáků, kteří ukončí v tomto šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Mileny Balonové v učebně Hv (přízemí ) od [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 27. 9. 2016 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let  18 x 21,- = 378,- Kč Žáci 11 – 14 let 18 x 23,- = 414- Kč Žáci 15 a více let 18 x [...]

Ani jsme se nenadáli a z bezstarostných prázdninových dnů jsme vykročili vstříc novému školnímu roku 2016/ 2017. Slunečné ráno ve čtvrtek 1. září nám všem připomnělo konec báječného volna a zároveň naznačilo nevyhnutelné školní povinnosti. Roztomilí nedočkaví prvňáčci a jejich rodiče plnili nádvoří školy už po sedmé hodině. Za zvuků veselých melodií se celé prostranství postupně [...]

Slavnosti města Nový Jičín

Kategorie: Škola

12 Zář 2016

Ani letos v Novém Jičíně nechyběla tradiční městská slavnost, tentokrát zaměřená hlavně na období baroka.No a stejně jako v uplynulých letech, tak také v letošním roce se této události v sobotu 3. září 2016 zúčastnila naše škola. Měli jsme veliké zastoupení v ranním průvodu. Slušelo to všem v nádherných barokních šatech, ale i ostatním v [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56