Prodej stravenek na září

KATEGORIE: Školní jídlena

23 Srp 2016

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
25. 8. 2016 čtvrtek 8:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let  21 x 21,- = 441,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč
Cizí strávníci (v jídelně) 21 x 59,- = 1 239,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče) 21 x 56,- = 1 176,- Kč

Žáci 1. tříd odevzdají přihlášku  ke stravování a koupí si čip v hodnotě 120,- Kč. Obědy na září zaplatí, pokud platí hotově nebo ještě nemají odevzdanou přihlášku.

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Výdejna ZŠ a MŠ Šenov

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
25. 8. 2016 čtvrtek 8:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let  21 x 21,- = 441,- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč

Žáci 1. tříd odevzdají přihlášku  ke stravování a koupí si čip v hodnotě 120,- Kč. Obědy na září zaplatí, pokud platí hotově nebo ještě nemají odevzdanou přihlášku.

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56