Putování po Štramberku

KATEGORIE: Škola

20 Čer 2016

Nastal den, na který se děti 1. A a 1. B moc těšily, totiž školní výlet. Po krátké cestě autobusem jsme dojeli do Štramberka, kde byl pro děti připravený čtyřhodinový program. Nejdříve se v Minizoo podívaly na tropické ryby, exotické hady, ještěry a pavouky. Ty nejodvážnější zapózovaly s hadem na krku. Po svačině a procházce po náměstí děti navštívily místní pekárnu, kde jim p. pekař nejprve povyprávěl pověst o Štramberských uších a pak jim ukázal, jak probíhá výroba. Děti si taky jedno ucho samy dotvořily a ochutnaly. Další částí výletu byly hry. Nakonec děti navštívily jeskyni Šipka, kde se ukrýval pračlověk Bertík. Děti si výlet moc užily a odnesly si spoustu nových zážitků. Fotogalerie.

Mgr. Petra Jankotová, Mgr. Irena Kelnarová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56