Enviromentální výchova

KATEGORIE: Škola

10 Čer 2016

Enviromentální výchova je na naší škole součástí výuky již od prvního ročníku a vede žáky
k pochopení, jak tenká je hranice mezi lidským jednáním a existencí přírody. Oblíbeným zpestřením se staly programy Střediska ekologické výchovy  Hájenka z Kopřivnice. Jejich programy nenahrazují výuku, učitel si vybere program podle toho, na které informace v rámci klasické školní výuky nezbývá prostor, nebo které vyžadují hlubší specializaci. Pro třetí ročníky jsme letos vybraly tyto programy:

„Když to schytá Biodiverzita“, kde si žáci hravou formou uvědomili, že biodiverzitu (rozmanitost biologických druhů) je nutno zachovat, že zásahy člověka do přirozeného prostředí by měly být minimální a druhům, které o své prostředí přišly, by se mělo poskytovat náhradní útočiště. Panda červená, jako ohrožený druh, byla pro malé ekology výbornou motivací k úkolům. Fotogalerie.

V programu „Vůně jehličí“ zase měly děti příležitost využít všechny lidské smysly k vnímání lesa. Zjistily, že pomocí přírodnin a jejich zvuků lze zajímavě doprovodit písně, mohou zachytit a nakreslit zvukové mapy a že záleží, jak se přírodniny smíchají a upraví, aby z nich vznikl příjemný vonný koktejl. Bavily je i hmatové hry a my učitelky jsme se mohly pokochat výtvarnou tvorbou tzv. Land art. Fotogalerie.

Mgr. Daniela Madziová, tř. uč. III. B a Mgr. Jarmila Chupíková, tř. uč. III. A

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56