Archív pro měsíc: Červen, 2016

Poslední měsíc tohoto školního roku byl pro děti, které navštěvují školní družinu, plný rozmanitých aktivit. Ještě koncem měsíce května jsme si zasportovali a na našem školním hřišti vyzkoušeli tři atletické disciplíny – skok daleký, běh na 50 m a hod míčkem. Všechny disciplíny se vyhodnotily dle výkonů a věkových kategorií a za ně poté byli [...]

Všichni žáci budou po dobu letních prázdnin odhlášeni ze stravování. Žákům 9. tříd bude stravování automaticky ukončeno, po výdeji 30. 6. 2016 přijdou tito žáci odevzdat čip a bude jim vrácena záloha 120,- Kč, kdo platil obědy v hotovosti, bude mu vrácen přeplatek za stravné, při platbě přes účet bude zaslán přeplatek na účet v měsíci červenci [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 28. 6. 2016 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů červenec: Cizí strávníci (v jídelně) 7 x 59,- = 413,- Kč Cizí strávníci (jídlonosiče) 7 x 56,- = 392,- Kč Červenec vaříme 21. – 29. 7. 2016  (7 stravných [...]

Putování po Štramberku

Kategorie: Škola

20 Čer 2016

Nastal den, na který se děti 1. A a 1. B moc těšily, totiž školní výlet. Po krátké cestě autobusem jsme dojeli do Štramberka, kde byl pro děti připravený čtyřhodinový program. Nejdříve se v Minizoo podívaly na tropické ryby, exotické hady, ještěry a pavouky. Ty nejodvážnější zapózovaly s hadem na krku. Po svačině a procházce po náměstí děti [...]

Jitření s ozvěnou

Kategorie: Škola

13 Čer 2016

Letošní závěrečné vystoupení sborů Jitřenka a Zpěváček s názvem Jitření se rozeznělo školou hned ve dvou termínech: Nejprve pro rodiče 28. 5. 2016 v 16 hodin a pak ještě jednou 1. 6. 2016 pro žáky naší školy. Mohli jste si poslechnout známé písně z pohádky Lotrando a Zubejda v podání mladších Zpěváčků a dále výběr z písní různých žánrů naší [...]

Enviromentální výchova

Kategorie: Škola

10 Čer 2016

Enviromentální výchova je na naší škole součástí výuky již od prvního ročníku a vede žáky k pochopení, jak tenká je hranice mezi lidským jednáním a existencí přírody. Oblíbeným zpestřením se staly programy Střediska ekologické výchovy  Hájenka z Kopřivnice. Jejich programy nenahrazují výuku, učitel si vybere program podle toho, na které informace v rámci klasické školní výuky [...]

Ve středu 25. 5. 2016 se konalo v Opavě krajské finále ve vybíjené v otevřené kategorii. Turnaje se zúčastnilo 6 vítězných týmů z okresních kol Moravskoslezského kraje. Družstva byla velmi vyrovnaná, zápasy byly do poslední minuty nerozhodné a o výsledku mnohdy rozhodlo jen to sportovní „štěstíčko.“  Našim hráčům se v některých zápasech dařilo lépe, někdy hůře. [...]

Dr. Klutz – anglické divadlo

Kategorie: Škola

1 Čer 2016

Na naší škole jsme opět přivítali Dr Klutze. Tentokrát přijel s anglickým představením The Cooking show. Žáci se skvěle bavili u Cooking show, ve které i oni sami mluvili, zpívali, hráli. Dr. Klutz s dětmi komunikoval, zapojil je do samotného představení a žáci měli takto příležitost si zábavnou formou procvičit angličtinu, naučit se některým novým slovům [...]

Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků se ve sborovně naší školy uskuteční v úterý 7. června 2016 v 16 hodin informativní schůzka, na kterou Vás tímto srdečně zveme. V době konání schůzky bude pro děti k dispozici školní družina, kde si děti při čekání na rodiče mohou prohlédnout prostory družiny, zahrát si nebo zasoutěžit. Mgr. Ilona Frýdlová


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56