Seznam žáků přijatých k 1. 9. 2016

KATEGORIE: Škola

22 Úno 2016

Základní škola a Mateřská škola Novy Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitele školy v souladu s $34,$ 165 odst. 2
a $183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním,základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizaci, pracoviště Juilejní 3.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017.

Mgr. Stanislav Janota

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56