Zápis 2016

KATEGORIE: Škola

18 Úno 2016

Ve čtvrtek 11. února se pro několik desítek budoucích prvňáčků otevřela
na základní škole Jubilejní 3 „Cesta časem“. Spolu s žáky 9. A se vydali
do pravěku, starověku, středověku, ale i budoucnosti, kde plnili různé zajímavé úkoly. Děti tak například počítaly kosti, tancovaly pravěký tanec, stavěly pyramidu nebo si vyzkoušely jízdu rytířů. Copak se to vlastně dělo? Konal se zápis do první třídy. Malí budoucí školáci prokázali, že jsou připraveni nejen splnit „školní povinnosti“ na pracovních listech či tabuli, ale nebojí se ani zapojit se staršími kamarády a putovat s nimi časem. Odměnou a památkou na tento významný den
jim byl budík. Fotogalerie.

Mgr. Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56