Archív pro měsíc: Leden, 2016

Lyžáček 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

28 Led 2016

Před pár dny, o pár metrů výš, začala dětem 2. a 3. tříd škola jiných rozměrů. Na sněhobílém manšestru, s lyžemi na nohou kreslily své první zkušenosti, vylepšovaly svou plochou stopu ve slušné zářezy a co víc … poznávaly v nových situacích své možnosti, fyzické i mezilidské.  My instruktoři jsme jen žasli, jak se ze všech dětí [...]

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci. Jmenuji se Markéta Nováková a v tomto školním roce pracuji na ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 jako školní psycholog. Ve škole budu přítomna každé pondělí a úterý. Náplň práce, kontakt a konzultační hodiny naleznete na webových stránkách školy pod odkazem školní psycholog. Mimo konzultační hodiny se věnuji domluveným [...]

V sobotu 16. 1. 2016 v 16:30 pořádal spolek PROsbor v aule Frenštátského gymnázia 2. Novoroční koncert. DPS Zpěváček a Jitřenka vystoupili na tomto koncertě jako první se svým vánočním repertoárem písní z pohádek. Dvě písně, O šípkových růžích a Popelka, skvěle doprovodili na flétnu žáci ze zájmového kroužku „Hra na zobcovou flétnu“, který vede paní učitelka Alena [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 26. 1. 2016 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let  16 x 21,- = 336,- Kč Žáci 11 – 14 let 16 x 23,- = 368- Kč Žáci 15 a více let 16 x 25,- = 400,- Kč Cizí strávníci (v [...]

K 31. 1. 2016 ohlásila fy provozující automaty na mléčné výrobky ukončení jejich provozování z důvodu nízké rentability. Týká se to automatů na Jubilejní 3 i Dlouhé 56. Nabité kreditky je proto nutné vyčerpat do 28. 1. 2016. Mgr. Stanislav Janota

Zápis žáků do 1. tříd

Kategorie: Škola

7 Led 2016

Město Nový Jičín vyhlašuje dle § 36 zákona č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ZÁPIS  ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017. Zápis se bude konat ve čtvrtek 11. února 2016 od 14.00 do 18.00 hodin. Podrobnosti [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56