Archív pro měsíc: Září, 2015

Dopravní hřiště

Kategorie: Škola

30 Zář 2015

V pondělí 21. 9. a v pátek 25. 9. navštívily čtvrté třídy dopravní hřiště. Výuka byla rozdělena do dvou částí. Nejdříve si žáci v učebně připomněli pravidla silničního provozu, zopakovali dopravní značky, řešili situace na křižovatkách, ujasnili si povinné vybavení jízdního kola. Později si své nabyté teoretické vědomosti prověřili na dopravním hřišti. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti, objíždění překážek [...]

Třídní schůzky 6. 10. 2015

Kategorie: Škola

28 Zář 2015

V úterý 6. 10. 2015 se konají od 16:00 třídní schůzky. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd (a žáků, kteří ukončí v tomto šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Mileny Balonové v učebně Hv (přízemí ) od [...]

Podzimní sběr starého papíru

Kategorie: Škola

24 Zář 2015

Ve středu 23. 9. 2015 proběhl každoroční podzimní sběr starého papíru. Celkové množství, které jsme navážili a urovnali do přistaveného kontejneru bylo 6,5 t papíru, novin a kartonu. Do sběru se zapojila většina tříd, které budou následně odměněny finanční částkou. Částka bude rozpočítána dle nasbíraných kilogramů v jednotlivých třídách. Poděkování patří také žákům 8. a 9. [...]

Školní rok se pomalu rozjíždí na plné otáčky a i my v naší školní družině jsme podnikli první výpravu za poznáním. Navštívili jsme výstavu drobného zvířectva v Loučce. Mohli jsme tedy vidět králíčky v barvách od bílé po černou, holuby, několik druhů slepic a kohoutů – až jsme se divili, že mohou mít i takové [...]

Sběr starého papíru

Kategorie: Škola

16 Zář 2015

Ve středu 23. 9. proběhne sběr starého papíru v době 5:40 – 8:15. Místo: zadní vchod od tělocvičny (vchod na školní hřiště). Balíky pořádně svázat, menší doma zvážit. Mgr. Iveta Martincová

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 24. 9. 2015 čtvrtek 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437- Kč Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč Cizí strávníci (v [...]

Městské slavnosti 2015

Kategorie: Škola

7 Zář 2015

Již XXII. Slavnost města Nový Jičín (letos rozložená do dvou dnů) se především nesla ve znamení 70. výročí konce 2. světové války, ale připomenuta byla i výročí slavných novojičínských cechů a 130 let od narození novojičínského rodáka, automobilového závodníka Friedricha Paula (Fritze) Hückla. Do druhého dne městských slavností se v sobotu 5. září 2015 zapojila [...]

Zahraniční jazykové kurzy

Kategorie: Škola

3 Zář 2015

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3. příspěvková organizace (včetně pracoviště Dlouhá 56) Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Evropské unie s názvem Zahraniční jazykově vzdělávací kurzy. Čtyřicet žáků naší školy  (Jubilejní + Dlouhá), vybraných podle doporučených a předem dohodnutých kritérií, má tedy možnost bezplatně se zúčastnit šestidenního Zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu [...]

Slavnostní den u prvňáčků

Kategorie: Škola

2 Zář 2015

Dne 1. září přivítala naše škola všechny žáky a zejména nové prvňáčky a jejich doprovod. Po proslovu p. zástupce Janoty předaly žákyně 9. A prvňáčkům dárečky. Potom se už všichni odebrali do svých tříd. V 1. A a 1. B proběhlo první přivítání paní učitelkou. Každý si našel svou lavičku, na které byly připravené dárečky. Prvňáčci [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56