Archív pro měsíc: Srpen, 2015

Vážení rodiče, milí prvňáčci, děti, srdečně Vás zveme do krásných prostor školní družiny naší školy. Rodiče a děti, kteří ještě neměli příležitost se s prostory seznámit, přivítáme první školní den. Na úvodní schůzce Vás seznámíme se základními informacemi o chodu školní družiny a budete si ji moci prohlédnout. Paní vychovatelky rády zodpoví Vaše dotazy. Taktéž [...]

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů: Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný). Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný). Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý). Dě – 544 Čj – 544, 524 (3 x) Ov – 524 Pč – 520 Z –  544 Fy – 540 Ch [...]

Prodej stravenek na září

Kategorie: Škola

17 Srp 2015

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 25. 8. 2015 úterý 8:00 – 13:00 hod. 26. 8. 2015 středa 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441,- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483- Kč Žáci 15 a více let 21 [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56