Archív pro měsíc: Červen, 2015

Závěr letošního školního roku jsme si na naší škole zpestřili zábavným dopolednem, které neslo název „Den plný her aneb Končíme školní rok“. Tým pod vedením paní učitelky Halaštové připravil soutěžní klání v různých sportovních i dovednostních disciplínách, například ve vybíjené a přehazované, v kuželkách, ve šplhu, v trojnohém běhu, piškvorkách, člověče nezlob se, skládání puzzle, malování, doplňovačkách. Jednotlivých [...]

Páťáci v kunínském zámku

Kategorie: Škola

25 Čer 2015

Na konci školního roku se 5.A vydala nejen na výlet (16. června ZOO Ostrava), ale v úterý 23. června 2015 byly děti z této třídy pozvány do blízkého kunínského zámku na nevšední prohlídku. Ono totiž dva z nich, Věra Kuběnová a Bořek Plešek,”vypomáhají” v tomto zajímavém barokním objektu v roli dětských průvodců. Takže chtěli svým [...]

Pobyt v přírodě 2015

Kategorie: Škola

24 Čer 2015

Týden od 15. do 19. června znamenal pro více než 70 dětí naší školy odloučit se od rodičů a sourozenců a vydat se do neznáma. Naštěstí s kamarády – spolužáky, proto při odjezdu nikomu neukápla žádná slzička, alespoň dětem ne J. Všichni odjížděli s očekáváním, jak to na Prostřední Bečvě, v chatě nazvané příhodně – „Škola v přírodě“, bude [...]

Za svou celoroční práci ve Školní žákovské samosprávě jezdí vždy na konci školního roku její členové na nějaký zajímavý výlet. Letos jsme se 10. června vydali do Ostravy, abychom navštívili trojici zajímavých míst: Areál světa miniatur MINIUNI, Pohádkový sklep strašidel a Slezskoostravský hrad. Počasí nám přálo, na všech třech místech  se nám líbilo. Výlet se [...]

Jeden z nejoblíbenějších dnů v roce pro naše děti je jistě Den dětí. Umí si ho krásně užít. Paní vychovatelky jim k tomu každý rok dají dobrou příležitost. Letos v podobě indiánského odpoledne. Všemu ale předcházely činnosti rukodělné, výtvarné či vědomostní. Vyráběly se čelenky, dýmky, malovaly omalovánky, povídalo o indiánech, hrál kvíz. Každý indián a [...]

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Loni žáci odevzdali k recyklaci 4 televize, 3 monitory a 720 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56