Archív pro měsíc: Květen, 2015

Když se hudba vybarví

Kategorie: Škola

28 Kvě 2015

Je středa 27. května ráno. Prázdný vestibul školy ožil výtvarnými pracemi žáků. Úžasné nápady, bravurně zvládnutá technika. S obdivem procházím několikrát sem a tam. A nejsem sama. Přidávají se právě příchozí žáci. Jé, to je můj sloup! A opravdu, ze všech stran na vás hledí výkresy jednoho autora. Děti jsou pyšné na svá malá umělecká díla, [...]

Tonda Obal na cestách

Kategorie: Škola

27 Kvě 2015

V úterý 26. 5. 2015 k nám zavítala pracovnice společnosti EKO-KOM, aby v několika třídách 1. i 2. stupně na besedách spojených s hrou představila ekologický program “Tonda Obal na cestách”. Žáci se tak velmi zajímavou formou dověděli spoustu užitečných věcí o třídění a recyklaci odpadů. Doufám, že tato akce byla pro žáky přínosná a [...]

Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků se ve sborovně naší školy uskuteční v úterý 2. června 2015 v 16 hodin informativní schůzka, na kterou Vás tímto srdečně zveme. V době konání schůzky bude pro děti k dispozici školní družina, kde si děti při čekání na rodiče mohou prohlédnout prostory družiny, zahrát si nebo zasoutěžit. Mgr. Ilona Frýdlová

Tematicky zaměřeným činnostem, jejichž společným názvem bylo rčení ” Nový Jičín – město klobouků “, jsme se ve školní družině věnovali podstatnou část měsíce května. Do přípravných fází daly děti své vědomosti, kreativní výtvarné schopnosti, aby vše mohlo vyvrcholit módní přehlídkou. Vše odstartovala vědomostní soutěž Šest ran do klobouku. V ní měly každé kuželky své [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 26. 5. 2015 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 22 x 21,- = 462,- Kč Žáci 11 – 14 let 22 x 23,- = 506- Kč Žáci 15 a více let 22 x 25,- = 550,- Kč Cizí strávníci (v [...]

Jaro nám svým krásným počasím přeje a tak jsme mohli se školní družinou trávit více času venku. Využili jsme zázemí našeho hřiště a děti mohly ukázat své schopnosti v odpoledni nazvaném Líná kůže aneb dál, výš, rychleji. Soutěžilo se tedy v hodech do výšky, na cíl, skoku dalekém a běhu na 50 m. Každý účastník [...]

Když se hudba vybarví

Kategorie: Škola

18 Kvě 2015

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás srdečně pozvat na hudební vystoupení a výstavu výtvarných prací dne   27. 5. 2015 v 16 hodin do auly ZŠ Nový Jičín, Jubilejni 3. Můžete se těšit na muzikálovou podobu pohádky Šípková Růženka a písně různého žánru v podání dětských pěveckých sborů Jitřenka a Zpěváček za doprovodu flétniček. Mgr.Dana Prašivková a [...]

Pohár rozhlasu

Kategorie: Škola

11 Kvě 2015

Ve čtvrtek se uskutečnilo střediskové kolo ZŠ okresu N. Jičín v atletice. I zde úspěšně bodovala naše reprezentace v konkurenci 6 škol. Po dobrých výsledcích v jednotlivých disciplínách obsadilo družstvo starších chlapců  1. místo a družstvo mladších žáků 2. místo. Děvčata obsadila v obou kategoriích 4. místa. Blahopřejeme a do dalších kol přejeme hodně úspěchů. Mgr. [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56